Top Menu

Saabism logo
HOME  |  RIDES   |   PRACTICAL   |   SAABS   |   DRAMA   |   MUSIC   |   APPS   |   OTHER   |   WORLD MAP

Thursday, January 12, 2012

Outside-Saab meeting Wien

Pre všetkých, ktorí sa chcú zúčastniť na rakúskej časti akcie Outside-Saab vo Viedni :

Stretnutie bude v sobotu 14.1. o 12:45 na parkovisku pod Starým mostom, vedľa Mýtneho domčeka. Pôjde s nami minimálne jedno auto bez diaľničnej nálepky, takže pôjdeme starou cestou mimo diaľnice. Odchod okolo 13:00. 

Je to 62 km, po starých cestách ~1h 10min jazdy.

Akcia vo Viedni začína o 14:30, adresa je Saab Oberlaa, Oberlaaer Straße 230, Wien.Viac info na webe rakúskeho fanclubu.

Určite pôjdem aspon na chvíľu podporiť aj slovenskú časť o 10:00.

Teším sa na stret. Aby to celé malo aj zmysel odporúča sa veľa fotiť.

update : už aj na saabclub.sk - Puppy Hunters Saabklub webe

---

For all slovaks which would like to be a part of the austrian Outside-Saab event in Vienna :

We will meet on Saturday 14.1. at 12:45 on the parking place under the Old bridge in Bratislava, close to the Mytny domcek restaurant. There will be at least one car without the highway toll sticker, so we will go the old way to Vienna outside the highways. Planned departure to Vienna cca 13:00.

It is 62km, on the old roads around 1 hour 10 minutes drive.

The event in Vienna starts at 14:30, the adress is Saab Oberlaa, Oberlaaer Straße 230, Vienna. More info on the event is on the austrian fanclub site.

I personally will go also on the slovak part at 10:00.

Looking forward for the event. To make the impact as biggest as possible it is recommended to have a camera and take as many pictures as possible. 


Zväčšiť mapu

No comments:

Post a Comment